Galeria zdjęć z XII Zlotu - Królowy Most k/Białegostoku
polana w lesie nad Supraślą - 1988 roku

autor zdjęć Ranores ( Co.)